Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — Bulgarca bİlmeyen Trakya Ünİversİtesİ Bulgarca mütercİm tercümanlık bölümü başkanı yardımcı doçentİn İngİlİzce kİtaptan % 65 İNTİHAL Bulgar dİlİ ve edebİyatı doktora tezİ : İbrahİm Murat Çakmakçı, 2004

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ —
Bulgarca bilmeyen Trakya Ünİversitesi Bulgarca
mütercim tercümanlık bölümü başkanı yardımcı doçentin

İngilizce kitaptan % 65 İNTİHAL Bulgar dili ve edebiyatı doktora tezİ :
İbrahim Murat Çakmakçı, 2004

[% 100 ÇALINTI yüksek lisans tezi] :
————————————————-
İbrahim Murat Çakmakçı
“Yordan Yovkov ve Öyküleri”
doktora tezi, 2004, Türkçe, 219 (+ 9 : i.. ix) sf.,
Ankara Üniversitesi, Batı dilleri ve edebiyatları, Bulgar dili ve edebiyatı
Tez danışmanı : Ayşe Pamir Dietrich

YÖK Tez Arşivi :
basılı kopya : akibeti meçhul , cildi parçalanmış
pdf : sansürlü , erişim yasak

Ankara Üniversitesi :
basılı kopya : erişilebilirliği meçhul
pdf : erişime açık

İbrahim Murat Çakmakçı (1969 , Ankara), Ayşe Pamir Dietrich (? , ?)

İbrahim Murat Çakmakçı :
lise : ? , ?
lisans : 1996 , Bulgar Dili ve Edebiyatı, Ankara Üniversitesi
yüksek lisans (tezi kayıtlarda gözükmüyor !) : ? , ? Bulgar Dili ve Edebiyatı, Ankara Üniversitesi ?

[ÇALINAN kitap] :
————————
Edward Mozejko (University of Alberta),
“Yordan Yovkov”, (in English)
1984, Slavica Publishers, Columbus Ohio USA, 117 sf.

Tezdeki ÇALINTIlar :
—————————-
[Bölüm 2 .. Bölüm 6, Sonuç, İngilizce Özet, Notlar, Kaynakça :: sf. 78 .. 219] : TAMAMI
sf. 78 .. 219 ÇALINTI oranı : % 100

Tezin tamamındaki (sf. 1 .. 219) ÇALINTI oranı : % 65 (= 142 / 219)

Nereden çalındığı :
————————–
[ÇALINAN kitap : Chapter 1 .. Chaper 5, Conclusion, Notes, Selected Bibliography :: pgs 15 .. 117] : TAMAMI]
sf. 15 .. 117 ÇALINMA oranı : % 100

Kitabın tamamından (pgs 1 .. 117) ÇALINMA oranı : % 97

Basında :
————-

İnternette :
————–
Tezdeki ÇALINTILAR ve kitaptan ÇALINANLAR karşılaştırmalı olarak :
İbrahim Murat Çakmakçı’nın çalıntı doktora tezi THE FAKE PhD THESIS
* http://muratcakmakci-sahte-doktora-tezi.blogspot.com

İbrahim Murat Çakmakçı’nın İNTİHAL 3 kitabının belgeleri :
* http://muratcakmakci-sahte-doktora-tezi.blogspot.com
* http://www.plagiarism-turkey.com
* http://imcakmakci.blogspot.com
* http://imuratcakmakci.blogspot.com
* http://muratcakmakci-cevirmen.blogspot.com
* http://muratcakmakci-translator.blogspot.com
* http://plagiarism-turkey-intihal-skandali.blogspot.com
* http://bulgarian-literature-plagiat.blogspot.com
* http://muratcakmakci-plagiat.blogspot.com
* http://imuratcakmakci-plagiat.blogspot.com
* http://imuratcakmakci-intihalci.blogspot.com
* http://ilkeralp-bulgarianatrocities.blogspot.com
* http://muratcakmakci-plagiarism.blogspot.com
* http://cakmakci-intihal.blogspot.com
* http://cakmakci-yeni-intihal.blogspot.com
* http://ikinci-intihal.blogspot.com
* http://intinali.blogspot.com
* http://intihal-muratcakmakci-kitap-hirsizi.blogspot.com/
* http://ibrahimmuratcakmakci.blogspot.com
* http://www.intihal.info
* http://muratcakmakci.co.nr
* http://www.cakmakci-vazov.co.nr
* video (Kim Kimdir – Ibrahim Murat Cakmakci) (3:39 dk) : https://www.youtube.com/watch?v=lLYqkHsXZas
—–
İbrahim Murat Çakmakçı’nın 1. İNTİHAL kitabı :
2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Yayınevi tarafından basılan
“Bulgar Edebiyatı (Bağımsızlıktan Birinci Dünya Savaşı Sonuna) ISBN:978-605-89819-2-8”
adlı kitabı 2003 yılında daha önce Romanya Bükreş Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan
Bulgar öğretim üyesi Doç.Dr. Roman Hadjikosev’in
“ISTORIA LITERATURII BULGARE (1878-1918) ISBN:973-575-793-1”
adlı özgün bilimsel eserinin ilk sayfasından son sayfasına kadar tarama ya da kopyala yapıştır sistemiyle orijinal eserin grafik düzeni dahi kopyalanmış açıkça intihal niteliğindeki çalınmış kopyesidir.
Kendisi hakında suç duyurusu yapıldıktan sonra dahi aynı kitabın 2.baskısını piyasaya sürmüstür. Üstelik internet üzerinden 25 TL’ye satışa sunmuştur:
—–
İbrahim Murat Çakmakçı’nın 2. İNTİHAL kitabı :
Eylül 2011 tarihinde Çatı Kitapları Yayınevi tarafından basılan
“Bulgar Edebiyatı Tarihi ‘Yeni Bulgar Edebiyatı Dönemi’ ISBN:978-605-4337-57-6”
adlı kitabının, ilk basımı 1960 yılında (2. Basımı ise 1974 yılında Westport, Conn., Greenwood Press ISBN10:0-8371-6130-4 ve ISBN13:9780837161303) daha önce Amerika Bookman Associates (New York) tarafından yayınlanan
Clarence A. Manning ve Roman Smal-Stocki’nin
“The History of Modern Bulgarian Literature” [Library of Congress Catalog Card Number: 60-8549]
adlı özgün bilimsel eserinin açıkça intihal niteliğindeki izinsiz ve çalıntı çevirisidir.
—–
İbrahim Murat Çakmakçı’nın 3. İNTİHAL kitabı :
İNTİHAL doktora tezinin kitap olarak basılmış hali (2008).
—–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: