Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — 4 doktora öğrencİsİ olan İnönü Ünİ Bİlgİsayar Müh yardımcı doçentİnİn  danışman Erdem Uçar’ın danışman olduğu yüksek lİsans tezİnden % 69 İNTİHAL Trakya Ünİ Bİlgİsayar Müh doktora tezİ : Adnan Fatİh Kocamaz, 2012

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — 4 doktora öğrencisinin tez danışmanı olan
İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yardımcı doçentinin
danışman Erdem Uçar’ın danışman olduğu yüksek lisans tezinden
% 69 İNTİHAL Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği doktora tezi :
Adnan Fatih Kocamaz, 2012

Adnan Fatih Kocamaz
Adnan Fatih Kocamaz

[“% 69 ÇALINTI” doktora tezi] :
————————
Adnan Fatih Kocamaz,
“Makine Öğrenmesi Tabanlı Bir Uzman Sistem Tasarımı”,
2012, 118 sf., doktora tezi,
Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
Tez danışmanı : Erdem Uçar
Tez 2. danışmanı : Murat Dikmengil
Tez jürisi üyeleri : Levent Öztürk, H. Hüseyin Balık, 
Yılmaz Kılıçaslan, Tahir Altınbalık
————————-

Erdem Uçar
Erdem Uçar

Adnan Fatih Kocamaz (1979, Arapgir, Malatya),
Erdem Uçar (1966, Hıdır Ağa köyü, Edirne),
Fatih Aydın (1982, Malatya)

Adnan Fatih Kocamaz :
lise :
lisans : 2001, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim, Elektronik Eğitimi
MSc : 2008, Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi
PhD :

Fatih Aydın :
lise : Kubilay Lisesi, Malatya
lisans : 2004, Bilgisayar Mühendisliği, Fırat Üniversitesi

Erdem Uçar :
lise : 1983, Edirne Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise / Elektrik
lisans : 1990, Fizik, Trakya Üniversitesi
MSc : 1993, Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi
PhD : 1996, Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi

[ÇALINAN KAYNAK – 1] (sarı – yeşil – mavi)
(sf. 1..4 (yeşil), 29..52 (sarı), 66..67 (mavi),
68 (yeşil), 69..75 (sarı), 78..80 (sarı)) :
[“% 69 ÇALINTI” doktora tezi]nin % 35’i
(42 sayfasının (sayfaların % 38’i) % 92’si)
danışman Erdem Uçar’ın danışman olduğu
bu yüksek lisans tezinden ÇALINTIdır :
—————————————–
Fatih Aydın,
“Kalp Ritim Bozukluğu Olan Hastaların Tedavi Süreçlerini Desteklemek
Amaçlı Makine Öğrenmesine Dayalı Bir Sistemin Geliştirilmesi”,
yüksek lisans tezi, Temmuz 2011, 88 sf.,
Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
Tez danışmanı : Erdem Uçar
Tez jürisi üyeleri : Yılmaz Çan, Deniz Taşkın

[ÇALINAN KAYNAK – 2] (açık mavi)
(sf. 7..8, 24, 26..27) :
—————————————–
Ali Dinçkan,
“GPRS sistemlerinde güvenlik”,
yüksek lisans tezi, 2006, 152 sf.,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik – Elektronik Mühendisliği,
Tez danısmanı : Aktül Kavas

[ÇALINAN KAYNAK – 3] (açık yeşil)
(sf. 52..56, 58) (! : Lise ders kitabı) :
—————————————–
“Kablosuz Ağ Sistemleri”
(!) (Teknik Liseler için yardımcı ders kitabı),
Milli Eğitim Bakanlığı, 2007, 75 sf

( *
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/elektrik/moduller/kablosuzagsistemleri.pdf )

[ÇALINAN KAYNAK – 4] (koyu mavi) :
—————————————–
“Tıp Bilişimi Nedir?”, Tolgahan, 26 Aralık 2010

( * http://herkesesagliq.blogspot.com/2010/12/tp-bilisimi-nedir.html )

[ÇALINAN KAYNAK – 5] (royal mavi)
(sf. 6..7) (! : Lise ders kitabı) :
—————————————–
“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri”
(!) (Teknik Liseler için yardımcı ders kitabı),
Milli Eğitim Bakanlığı, 2008, 94 sf

( * http://www.cahilim.com/pdf/medikal/medikal-tibbi-bilisim.pdf )

[ÇALINAN KAYNAK – 6] (haki) :
—————————————–
“Değişen Dünya, Tıp ve Teknoloji”, 25.11.2005

( * http://www.sisoft.com.tr/haber/page?SYF=Detay&hb=1197 )

[ÇALINAN KAYNAK – 7] (kırmızı) :
—————————————–
“TELEMEDICINE (TELETIP)”, 2007

( * http://www.datamed.com.tr/telemedicine.html )

[ÇALINAN KAYNAK – 8] (petrol yeşili)
(sf. 61) :
—————————————–
Yüksel Yazıcı,
“Tıbbi Uygulamalarda Uzakları Yakınlaştırmak: Teletıp”,
TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Temmuz 2009, sf. 60..65

[ÇALINAN KAYNAK – 9] (mor – pembe)
(sf. 1, 4, 10..13, 24, 26) :
—————————————–
“User Manual Digital Pulse Oximeter Module ChipOx”, Envitec, 2005

( * http://www.mtl-system.com/Products/Envitec/ChipOx/chipox_manual.pdf )

[ÇALINAN KAYNAK – 10] (çok koyu mavi)
(sf. 16..20) (! : Lise ders kitabı) :
—————————————–
“Hastabaşı Monitör Arızaları”
(!) (Teknik Liseler için yardımcı ders kitabı),
Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, 43 sf

( *
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Hasta%20Ba%C5%9F
%C4%B1%20Monit%C3%B6r%20Ar%C4%B1zalar%C4%B1.pdf )

[ÇALINAN KAYNAK – 11] (turuncumsu kırmızı)
(sf. 11..13, 31..36) :
—————————————–
“Easy GPRS User Guide”, Telit, 2009

( * http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf )

[ÇALINAN KAYNAK – 12] (açık sarı)
(sf. 13, 15..17, 20, 46, 50) :
—————————————–
“GM862 Family Hardware User Guide For GM862-QUAD , GM862-QUAD-PY and GM862-GPS,
1vv0300794 Rev. 2”, Telit, 2011-09-15.

( * http://www.telit.com/module/infopool/download.php?id=537 )

[ÇALINAN KAYNAK – 13] (gri)
(sf. 1, 3, 7, 87, 90, 93..97, 100) :
—————————————–
“PIC18FXX2 28/40-pin High Performance, Enhanced FLASH Microcontrollers with 10-Bit A/D”,
Microchip, 2006.

( * http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf )

[ÇALINAN KAYNAK – 14] (koyu gri)
(sf. 3..4) :
—————————————–
Şakir Kocabaş, “Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Alanları”, 2005.

( * http://www.sakirkocabas.com/files/bumat.rtf )

[ÇALINAN KAYNAK – 15] (açık pembe) :
—————————————–
Hamdi Akan, “Türkiye’de teletıp”, 2001

( * http://www.medicine.ankara.edu.tr/basic_medical/basicmed/Tip%20dosya/teletip.htm )

Rapor : İNTİHALin detayları :
——————
– RAPOR
“% 69 ÇALINTI” doktora tezi

ÇALINTI İstatistikleri :
—————————–

[ÇALINTI TEZ]’in ana metni 112 sayfa (sf. 1..112).
Sayfa 4..5 arasında, 9..68 arasında, 70..77 arasında, 79..96 arasında, ve 111..112 arasında
toplam 90 sayfada (sayfaların % 81’inde) ÇALINTI var.
112 sayfadakilerin % 69’u ÇALINTI, toplamda (metin – resim – şekil – tablolarla birlikte).

ÇALINTI içeren sayfa sayısı : 90
ÇALINTI içeren sayfalardaki toplam ÇALINTI oranı : % 86 (= 77 / 90)

ÇALINTI içeren sayfaların oranı : % 81 (= 90 / 112)
Tez metni : 112 sf (sf. 1..112) ; ÇALINTI oranı : % 69 (= 77 / 112)

42 sayfanın (sayfaların % 38’i (= 42 / 112)) % 92’si (= 39 / 42)
[ÇALINAN KAYNAK – 1]’den ÇALINTI :
ÇALINTI toplamındaki oranı : 35 (39 / 112)

15 sayfanın (sayfaların % 14’ü (= 15 / 112)) % 87’si (= 13 / 15)
teknik lise ders kitaplarından ÇALINTI
([ÇALINAN KAYNAK – 3], [ÇALINAN KAYNAK – 5], ve [ÇALINAN KAYNAK – 10]) :
ÇALINTI toplamındaki oranı : % 12 (13 / 112)

Konu tanıtımı : 42 sf (sf. 1..42) ;
ÇALINTI oranı : % 80 (= 34 / 42)

Tezde hiçbir şey yapılmadığı halde
yapılmış gösterilmeye çalışılanlar : 80 sf (sf. 43..112) ;
ÇALINTI oranı : % 55 (= 44 / 80)

Basında :
————-
– Türkiye’den Tez Manzaraları : Öğrenciler ve Danışmanlar
Dr A. Murat Eren
Cumhuriyet gazetesi , Bilim Teknoloji eki , 21 Eylul 2012 , cuma , kapak konusu
kapak : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25104#git
sf. 10 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25105#git
sf. 11 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25106#git
– Türkiye’de Yayımlanmış Tezlere Ulaşmak Zor
Dr A. Murat Eren
Cumhuriyet gazetesi , Bilim Teknoloji eki , 21 Eylul 2012 , cuma , kapak konusu
sf. 12 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25107#git
sf. 13 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25108#git

– Türkiye’den Tez Manzaraları : Öğrenciler ve Danışmanlar – 2
Dr A. Murat Eren
Cumhuriyet gazetesi , Bilim Teknoloji eki , 28 Eylul 2012 , cuma
sf. 10 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-28/25285#git
sf. 11 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-28/25286#git

İnternette :
————–
– Türkiye Akademisinin Arka Sokaklarından Tez Manzaraları,
Dr A. Murat Eren
* http://subjektif.org/2012/09/turkiye-akademisinin-arka-sokaklari/

– 240 yıllık İTÜ’nin “KLONLATILAN” tezleri
Dr. Tansu Küçüköncü , 7 Temmuz 2014
* http://plagiarism-turkish.blogspot.com.tr/2014/07/dr-tansu-kucukoncu-240-yllk-itunin.html
(in English) :
– Thesis Landscapes from the Dark Alleys of Turkish Academy
Dr A. Murat Eren
* http://subjektif.org/landscapes-from-turkish-academy/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: