Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — 4 doktora öğrencİsİ olan İnönü Ünİ Bİlgİsayar Müh yardımcı doçentİnİn Erdem Uçar’ın danışmanlığında “% 63 İNTİHAL” ve “tamamen UYDURMA” Trakya Ünİ Bİlgİsayar Müh yüksek lİsans tezİ : Adnan Fatİh Kocamaz, 2008

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — 4 doktora öğrencisinin tez danışmanı olan
İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yardımcı doçentinin
Erdem Uçar’ın danışmanlığında “% 63 İNTİHAL” ve “tamamen UYDURMA”
Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans tezi :
Adnan Fatih Kocamaz, 2012

Adnan Fatih Kocamaz
Adnan Fatih Kocamaz

[“% 63 ÇALINTI” ve “tamamen UYDURMA” yüksek lisans tezi] :
————————
Adnan Fatih Kocamaz,
“Yatarak Tedavi Gören Şizofreni Hastalarının Negatif Belirtilerinin
RFID Teknolojileri İle Ölçülebilirliğinin Değerlendirmesi”,
2008, 115 sf., yüksek lisans tezi,
Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
Tez danışmanı : Erdem Uçar
Tez jürisi üyeleri : ??
————————-

Erdem Uçar
Erdem Uçar

Adnan Fatih Kocamaz (1979, Arapgir, Malatya),
Erdem Uçar (1966, Hıdır Ağa köyü, Edirne),

Adnan Fatih Kocamaz :
lise :
lisans : 2001, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim, Elektronik Eğitimi
MSc :
PhD : 2012, Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi

Erdem Uçar :
lise : 1983, Edirne Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise / Elektrik
lisans : 1990, Fizik, Trakya Üniversitesi
MSc : 1993, Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi
PhD : 1996, Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi

[ÇALINAN KAYNAK – 1] (sarı)
—————————————–
Jeremy Landt, 2001
“Shrouds of Time : The history of RFID”,
AIM Publication

* http://www.transcore.com/pdf/AIM%20shrouds_of_time.pdf

[ÇALINAN KAYNAK – 2] (turuncumsu sarı)
——————————————————–
Jeremy Landt, 2005.
“The History of RFID”,
IEEE potentials, October-November 2005, pp. 8-11.

* http://community.psion.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-
weblogfiles/00-00-00-00-25/4300.History-of-RFID-008.pdf

[ÇALINAN KAYNAK – 3] (yeşil) — (sf. 1..3)
——————————————
Chiesa M., Genz R., Mingo K., 2002.
“RFID : a week long survey on the technology and its potential :
Radio Frequency Identification”,
Harnessing Technology Project Phase I – Research
Interaction Design Institute Ivrea, March 04, 2002.

* http://people.interactionivrea.org/c.noessel/RFID/RFID_research.pdf

[ÇALINAN KAYNAK – 4] (mor)
——————————————
“microIDTM 125 kHz RFID System Design Guide”,
Microchip Technology Inc., 1998.

* http://www.ee.umd.edu/~neil/TRX/Datasheets/rfidmicrochip.pdf

[ÇALINAN KAYNAK – 5] (koyu yeşil) —
————————————————-
“İRİS TANIMA SİSTEMLERİ”,
26 Nisan 2007
(* http://web.archive.org/web/20070201000000*/http://www.infomet.com.tr/iris.aspx )

* http://www.infomet.com.tr/iris.aspx

[ÇALINAN KAYNAK – 6] (açık mavi) — (sf. 7..8)
————————————————–
“EPC Global RFID’de Küresel Standartlar”,
Broşür, GS1 Türkiye, 2006.

* http://web.archive.org/web/20070303224029/http://www.epcglobaltr.org/epcBrosur06.pdf

[ÇALINAN KAYNAK – 7] (kırmızı)
———————————————
“How the EPC network will automate the supply chain”,
Broşür, Xplanations by Xplane, 2002.

* http://quintessenz.org/rfid-docs/www.autoidcenter.org/media/xplane/large/XPLANE-
TheEPCNetwork-A.pdf

[ÇALINAN KAYNAK – 8] (mavi)
——————————————-
“860MHz – 930MHz Class I Radio Frequency Identification Tag Radi Frequency & Logical
Communication Interface Specification Candidate Recommendation, Version 1.0.1”,
Technical Report, Nov 14, 2002,
Auto-ID Center, MIT, Cambridge, MA, USA.

*
http://www.gs1.org/docs/epcglobal/standards/specs/860MHz_930_MHz_Class_1_RFID_Tag_Radi
o_Frequency_Logical_Communication_Interface_Specification.pdf

[ÇALINAN KAYNAK – 9] (royal mavi)
————————————————–
“Alien ALR-8800 Enterprise RFID Reader”,
Broşür, 2006.

* http://www-304.ibm.com/partnerworld/gsd/showimage.do?id=19303

[ÇALINAN KAYNAK – 10] (açık yeşil)
————————————————–
“Alien Squiggle Family of EPC GEN 2 RFID Tags”,
Broşür, 2006.

* http://www.webermarking.com/images/Alien%20RFID%20Inlays.pdf

[ÇALINAN KAYNAK – 11] (pembe)
———————————————-
“Alien ALR-8610-AL Linearly Polarized RFID Antenna,
ALR-8610-AC Circularly Polarized RFID Antenna”,
Broşür, 2004.

* http://www.aisci.de/upload/default/Datenblaetter/Alien/ALR-8610highresprinting.pdf

[ÇALINAN KAYNAK – 12] (açık pembe – gri)
(! : lisans ders ödevi)
———————————————-
Mümin Tolga Emirler,
“Otomatik Tanımlama Sistemleri”,
(!) lisans ders ödevi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2007.

* http://m.friendfeed-media.com/3b2cb3b530b29c02f7586c4829b1c34cd9d6d857

Rapor : İNTİHALin ve UYDURMAların detayları :
——————
RAPOR
“% 63 ÇALINTI” ve “tamamen UYDURMA” yüksek lisans tezi

ÇALINTI İstatistikleri :
—————————–

[ÇALINTI TEZ]’in ana metni 104 sayfa (sf. 13..116).
Sayfa 15..38 arasında, 43..51 arasında, 53..84 arasında, ve 93..103 arasında
toplam 76 sayfada (sayfaların % 75’inde) ÇALINTI var.
104 sayfadakilerin % 63’ü ÇALINTI, toplamda (metin – resim – şekil – tablolarla birlikte).

ÇALINTI içeren sayfa sayısı : 76
ÇALINTI içeren sayfalardaki toplam ÇALINTI oranı : % 86 (= 65 / 76)

ÇALINTI içeren sayfaların oranı : 75 (= 76 / 102.5 ;
102.5 = 104 – 1.5 (sf. 114 : boş ; sf. 116 : yarım) )

Tez metni : 104 sf (sf. 13..116) ; ÇALINTI oranı : % 63 (= 65 / 102.5 ;
102.5 = 104 – 1.5 (sf. 114 : boş ; sf. 116 : yarım) )

Konu tanıtımı : 72 sf (sf. 13..84) ; ÇALINTI oranı : % 79 (= 57 / 72)

Tezde hiçbir şey yapılmadığı halde
yapılmış gösterilmeye çalışılanlar : 32 sf (sf. 85..116) ;
ÇALINTI oranı : % 27.87 (= 8.5 / 30.5 ;
30.5 = 32 – 1.5 (sf. 114 : boş ; sf. 116 : yarım) )

“Tamamen UYDURMA” yüksek lisans tezi :
———————————-
Tezde ‘İnsan Gönüllüleri Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler’ başlıklı
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (Haziran 1964) açıkça ihlal edilmiş ;
tamamen tıbbi veriler üzerine kurgulandığı halde,
bu TIBBİ VERİLERİN HİÇBİRİNE YER VERİLMEMİŞ ve
nerede – ne zaman – ne şekilde – ne amaçla – kimler tarafından – kimlerden ölçüldüğüne
yer verilmemiş ve
VERİLERE DAİR HİÇBİR KAYNAK GÖSTERİLMEMİŞ.
Tez, psikiyatri hastalıklarının (şizofreni) teşhisi konusunda, fakat
İÇİNDE HİÇBİR ŞEY YOK.

Bu tez uydurma olmasaydı, böyle bir çalışma yapılmış olsaydı,
Erdal Vardar’ın psikiyatrist lisansının iptal edilmesi gerekirdi.

Aşağıda verilen makale dedikleri ortak bir yazılarında şizofreni hastalarına “etiket”ler,
“tasma”lar taktıklarını yazmışlar :
–> ?? We then had the patients wear stickers or necklaces with RFID tags containing ID
information.

Bir şizofreni anında krize sokmanın, iyice delirtmenin en pratik yolu !

Dünyanın pek çok yerinde sağlıklı insanlar “RFID kullanımının sınırlanması” için yıllardır “STOP
RFID – RFID’i DURDURUN” protestoları düzenlemektedir !

Tezde hiçbir şey yapılmadığı halde yapılmış gösterilmeye çalışılanlar : 32 sf (sf. 85..116) ;
ÇALINTI oranı : % 27.87 (=8.5 / 30.5 ; 102.5 = 104 – 1.5 (sf. 114 : boş ; sf. 116 : yarım) )

Tez metni, tez başlığıyla ilişkili hiçbir şey içermemektedir ! :
ne şizofreni hastalarının negatif belirtilerinin neler olduğu, ne bunların nasıl ölçülmek
istendiği, ne bunların nasıl değerlendirildiği, hiçbir şey :
“Yatarak Tedavi Gören Şizofreni Hastalarının Negatif Belirtilerinin RFID
Teknolojileri İle Ölçülebilirliğinin Değerlendirmesi”

sf. 93..103 : ÇALINTI, broşürlerden.

sf. 85..104 : Yapılmış hiçbir çalışmadan bahsedilmemektedir ! Yapılacak birşeylerde
kullanılacak malzeme satın almak için kötü bir “şartname” şeklinde yazılmış.

Basında :
————-
– Türkiye’den Tez Manzaraları : Öğrenciler ve Danışmanlar
Dr A. Murat Eren
Cumhuriyet gazetesi , Bilim Teknoloji eki , 21 Eylul 2012 , cuma , kapak konusu
kapak : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25104#git
sf. 10 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25105#git
sf. 11 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25106#git
– Türkiye’de Yayımlanmış Tezlere Ulaşmak Zor
Dr A. Murat Eren
Cumhuriyet gazetesi , Bilim Teknoloji eki , 21 Eylul 2012 , cuma , kapak konusu
sf. 12 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25107#git
sf. 13 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25108#git

– Türkiye’den Tez Manzaraları : Öğrenciler ve Danışmanlar – 2
Dr A. Murat Eren
Cumhuriyet gazetesi , Bilim Teknoloji eki , 28 Eylul 2012 , cuma
sf. 10 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-28/25285#git
sf. 11 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-28/25286#git

İnternette :
————–
– Türkiye Akademisinin Arka Sokaklarından Tez Manzaraları,
Dr A. Murat Eren
* http://subjektif.org/2012/09/turkiye-akademisinin-arka-sokaklari/

– 240 yıllık İTÜ’nin “KLONLATILAN” tezleri
Dr. Tansu Küçüköncü , 7 Temmuz 2014
* http://plagiarism-turkish.blogspot.com.tr/2014/07/dr-tansu-kucukoncu-240-yllk-itunin.html
(in English) :
– Thesis Landscapes from the Dark Alleys of Turkish Academy
Dr A. Murat Eren
* http://subjektif.org/landscapes-from-turkish-academy/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: