Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — WASET dolandırıcısı Ebru Ardıl’ın SAHTE yüksek lisans diploması : Trakya Üniversitesi, 2009

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ —
WASET dolandırıcısı Ebru Ardıl’ın
SAHTE yüksek lisans diploması : Trakya Üniversitesi, 2009

 

Ebru Ardıl,
“Esnek Hesaplama Yaklaşımı ile Yazılım Hata Kestirimi”
2009, yüksek lisans tezi, 74 sf.
Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
danışman : Erdem Uçar
jüri : Özlem Uçar, Rafet Akdeniz

Ebru Ardıl’ın SAHTE yüksek lisans diploması (Trakya Üniversitesi, 2009) :
Mevzuata aykırı işlemler :
– Ebru Ardıl bilimsel hazırlık programını tamamlamadığı halde tamamlamış kabul edilmesi
— bilimsel hazırlık programında almış gözüktüğü 2 derse devam ettiğine ve
geçer not aldığına dair resmi kayıt bulunmaması

– Ebru Ardıl’ın tez sınavı aşamasında verdiği, tez önerisi aşamasında onaylanan tez başlığı,
içeriği ve konusuyla hiçbir alakası olmayan
bambaşka başlık, içerik ve konudaki tez metninin
yüksek lisans tezi olarak onaylanması
— tez jürisi belirlenirken, 2. danışman Matthias Dehmer’in adı hiç anılmaması

Trakya Üniversitesi belgelerine göre
“Ebru Ardıl’ın SAHTE yüksek lisans diploması”nın özeti :
mevzuata aykırı işlemler – belgeler ve
bunların sorumluları :

Elektronik mühendisliği (Samsun) mezunu Ebru Ardıl,
Trakya Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği
yüksek lisans programına Güz 2005’te
ENFORMATIKA sitesiyle
uluslararası akademik dolandırıcılık yaptıkları dönemde
Adnan Fatih Kocamaz
ile birlikte başlar.

Özlem Uçar’ın aksine, 2 yarıyıl süre ile
“bilimsel hazırlık” programına tabi tutulur.
Bahar 2006’da “bilimsel hazırlık” derslerini bitirmiş gözükmekle birlikte
Bahar 2006’da almış gözüktüğü
2 “bilimsel hazırlık” lisans dersinden
(Nesneye Yönelik Programlama, İşletim Sistemleri II)
aldığı notlar, Trakya Üniversitesi kayıtlarında bulunamamıştır.
Buna rağmen, devam ettirilmiş.

Bahar 2007’de WASET sitesiyle
uluslararası akademik dolandırıcılık yapmaya başladıkları dönemde
dersleri bitirmiş sayılmış.

Güz 2007’de teze başlamasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiş
(21.08.2007, sayı : 37/16, Fen Bilimleri Enstitüsü, müdür : Ahmet Cihan) ;
tez konusu “Ağlarda Topluluk Yapılarının Algılanması”
ve tez danışmanı Erdem Uçar olarak belirlenmiş.
Kabul edilen “Tez Planı”na göre “Amaç” :
“Çeşitli ağlarda topluluk yapılarının incelenmesi,
gerçek hayattan aldığımız problemlerin
matematiksel terimlerle ifade edilmesi,
örneğin Eugen terim/vektörleri kullanılarak,
algoritmaların üretilmesi,
üretilen algoritmalarının kodlarının yazılması ve
bu kodların gerçek verilerle test edilmesi”

Erdem Uçar, tarihsiz bir yazı ile
Matthias Dehmer’in (Vienna Bio Center, Viyana – Avusturya)
2. danışman yapılması için başvurmuş.
Başvurusu, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne gönderilmiş (25.09.2007, imza : Nurşen Suçsuz).
Fen Bilimleri Enstitüsü,
“tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiğinden dolayı”
Matthias Dehmer’in,
Ebru Ardıl’ın yüksek lisans tezine
2. danışman yapılmasına mevcudun oybirlği ile karar vermiş
(28.09.2007, sayı : 38/27, müdür : Ahmet Cihan).

Ebru Ardıl’ın tez jürisi belirlenirken,
2. danışman Matthias Dehmer’in adı hiç anılmamış
(06.02.2009, sayı : 6/23, müdür : Ahmet Cihan) ;
tarihsiz bir yazı ile Erdem Uçar’ın belirlediği tez jürisi aynen kabul edilmiş.

Ebru Ardıl, Fen Bilimleri Enstitüsü’nce tez başlığı
“Ağlarda Topluluk Yapılarının Algılanması”
olarak belirlenmesine (21.08.2007) rağmen,
“Esnek Hesaplama Yaklaşımı İle Yazılım Hata Kestirimi”
başlıklı, içerik olarak da bambaşka bir tez vermiş.

Erdem Uçar (danışman, jüri başkanı), Rafet Akdeniz, ve
Özlem Uçar’dan oluşan tez jürisi,
başlığı ve içeriği bambaşka bu tezi reddetmek zorunda olduğu halde,
reddetmemiş “SAHTE belge” düzenleyerek onaylamış (13.03.2009) :
“Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek lisans programı öğrencisi
Ebru ARDIL’ın hazırlamış olduğu
“Esnek Hesaplama Yaklaşımı İle Yazılım Hata Kestirimi”
konulu tez çalışmasını tamamlaması üzerine;
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun
06-02-2009 tarih ve 6 sayılı toplantısı 23 no’lu kararı gereğince
adayın savunma sınavını yapmak üzere
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi üzerine oluşturulan jürimiz,
13/03/2009 tarihinde saat 13,30’da
T.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde toplanarak,
tez hakkında jüri üyelerince hazırlanan (ekte gönderilen)
kişisel raporları incelemiş ve bu inceleme sonucunda
adayın tezini “Savunulmaya Değer” bulmuştur.

Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin
12/c maddesinde belirtilen esaslara göre
yapılan (soru-cevap) sınavı sonucunda,
aynı yönetmeliğin 24/d maddesine göre
yüksek lisans programı öğrencisi
Ebru ARDIL’ın tezi oybirliği “Kabul” edilmiştir.”

Erdem Uçar (danışman, jüri başkanı), Rafet Akdeniz, ve
Özlem Uçar’dan oluşan ve
yönetmeliğe göre
“tezi ‘kabul etmek’ – ‘reddetmek’ – ‘düzeltme istemek”ten başka hiçbir
yetkisi olmayan tez jürisi,
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’na gönderdiği
“SAHTE belge”de ise şöyle yazmış :
“Yüksek lisans tez öğrencisi
Ebru ARDIL’ın 13 Mart 2009 tarihinde yapılan
Yüksek Lisans Tezi Bitirme sınavında daha önceden belirlenen
“Ağlarda Topluluk Yapılarının Algılanması”
isimli Yüksek Lisans Tez isminin
“Esnek Hesaplama Yaklaşımı İle Yazılım Hata Kestirimi”
olarak kabul edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.”
Yılmaz Kılıçaslan (Bilgisayar Mühendisliği ABD başkanı), sorumlu olduğu bu
“SAHTE belge”leri rapor etmek ve onaylanmasına engel olmak yerine,
onaylanması için Fen Bilimleri Enstitüsü’ne göndermiş (16.03.2009, sayı : 100-48).

Ebru Ardıl’ın yüksek lisans programından ilişiği kesilmesi gerekirken,
“SAHTE belge” düzenleme kervanına
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü de (müdür : Ahmet Cihan) katılmış,
“tez jürisi oluşturulduktan sonra” yetkisi olmadığı halde,
üstelik tez jürisi “reddetmek zorunda olduğu tezi
‘SAHTE belge’ ile onayladıktan sonra”, önce gerekçesini sormaksızın
Ebru Ardıl’ın tezinin adının ve konusunun tamamen değiştirilmesini,
ardından mezun edilmesini
oybirliği ile kabul etmiş (20.03.2009, sayı : 12-1 ve 2) :
“Karar No: 1) Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
tezli yüksek lisans programı öğrencisi
Ebru ARDIL’ın, daha önce T.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği’nin 11/a maddesine göre bildirilen
tez adı değişikliği ile ilgili anabilim dalı
başkanlığının 16.03.2009 tarih ve 100-48 sayılı yazısı ve eki görüşüldü :
Yeniden belirlenen tez adının aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Değişen Tez Adı : “Esnek Hesaplama Yaklaşımı İle Yazılım Hata Kestirimi”

Karar No: 2) Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının
16.03.2009 tarih ve 100-48 sayılı yazısı ile bildirilen
tezli yüksek lisans programı öğrencisi
Ebru ARDIL’ın, 13.03.2009 tarihinde yapılan
Tez Savunma Sınavına ait jüri üyelerinin kişisel raporları ve
jüriye ait ortak tutanak görüşüldü :
Tezli Yüksek lisans programı öğrencisi
Ebru ARDIL’ın, T.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesinde
belirtilen esaslara göre yapılan
tez savunma sınavı sonunda
tezi “kabul” edildiği anlaşıldığından,
aynı yönetmeliğin 13. Maddesine göre adı geçen
öğrencinin mezuniyetine, oybirliği ile karar verildi.”

Sonra ne mi olmuş (!?) :
sahte Dr/PhD Cemal Ardıl’ın Çanakkale’de 2003’teki ilk
SAHTE konferanslarına da katılan Erdem Uçar,
Ağustos 2009’da bu kez Ebru Ardıl ile birlikte
Singapur’da WASET SAHTE konferansına katılmış (!) ;
ortak bildirileri WASET sitesinden indirilebilir.

İlginç detay :
Ebru Ardıl’ın tez önerisi aşamasında onaylanan tez başlığı
“Ağlarda Topluluk Yapılarının Algılanması”
ile kardeşi
Bora Ardıl’ın Okan Üniversitesi’nde onaylanan (2012)
yüksek lisans tez başlığı aynı :
“Ağlarda Topluluk Yapılarının Algılanması” !
Teze henüz ulaşılamadı.

Kim kimdir ? :

– Ebru Ardıl :

– Bora Ardıl :

– Sahte Dr/PhD Cemal Ardıl :

– WASET :

– Erdem Uçar :

– Özlem Uçar :

– Rafet Akdeniz :

– Ahmet Cihan :

– Nurşen Suçsuz :

– Yılmaz Kılıçaslan :

– Adnan Fatih Kocamaz :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: