Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — Verisi Olmayan (Hacettepe Tıp Nöroloji’den aldım dediği hangi kas ve sinirlere ait olduğu meçhul elektromiyogram (EMG) verileri) UYDURMA Doktora Tezi : Sabri Koçer, 2005

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ —
Verisi Olmayan (Hacettepe Tıp Nöroloji’den aldım dediği
hangi kas ve sinirlere ait olduğu meçhul elektromiyogram (EMG) verileri)
UYDURMA Doktora Tezi : Sabri Koçer, 2005

 

Sabri Koçer,
“EMG Sinyallerinin Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Sınıflandırılması”,
2005, 70 sf., doktora tezi,
Gazi Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Tez danışmanı : Nihal Fatma Güler
Tez jürisi üyeleri : Çetin Elmas, İnan Güler, Raşit Ahıska,
Hamit Erdem

Tezdeki HİLELER :
SAHTECİLİK :

– Tezde hiçbir çalışma yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmiş olması

– Tezdeki “elektromiyogram (EMG)” verilerinin ve bunlara bağlı sonuçların
UYDURMA olması :
— kas ve sinir (nöroloji) hastalıklarının teşhisi konusunda,
tamamen tıbbi veriler üzerine kurgulandığı halde,
bu TIBBİ VERİLERİN HİÇBİRİNE YER VERİLMEMESİ ve
nerede – ne zaman – ne şekilde – ne amaçla –
kimler tarafından – kimlerden ölçüldüğüne yer verilmemesi ve
VERİLERE DAİR HİÇBİR KAYNAK GÖSTERİLMEMESİ
— “elektromiyogram” verileri,
Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Bölümünden alınmış gibi anlatılmaktadır
— elektromiyogram verilerinin hangi kas ve sinirlere ait olduğunun belirtilmemesi

– “İnsan Gönüllüleri Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler” başlıklı
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’ni (Haziran 1964) açıkça ihlal etmesi

– İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAMASI

– Eğitim ve Teknik Eğitim konularında hiçbir şey içermemesi
(Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümünde
önerilmemesi ve onaylanmaması gerekmesi)

Tezde hiçbiri gösterilmeksizin kullanıldığı (??) ve
hiçbir kaynak ve sorumlu uzman doktor ve
diğer hiçbir detay (zaman, yer vd) gösterilmeksizin
Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Bölümünden alındığı (??)
iddia edilen tıbbi veriler :

– 20’si nöropati, 20’si miyopati ve geri kalan 19’u sağlıklı
59 kişiden kaydedilen
Elektromiyogram (EMG) işaretleri (sinir (nöroloji) doktoru gerekmekte)
— elektromiyogram verilerinin hangi kas ve sinirlere ait olduğunun belirtilmemekte

Bu hastaları bulabilmek, bir araya gelebilmek için de,
ne derecede ne hastası olduklarını anlayabilmek için de
ilgili uzman doktor (sinir (nöroloji)) olmak gerekmekte.

Tezde kaynak gösterilmeksizin
“Gerektiği durumlarda kan biyopsisi yapılmıştır.” (sf. 5, paragraf 3)
denmiştir.

Bu, ise ayrı bir uzman doktor (muhtemelen patoloji vb) gerekmekte.

Tezde 20’si nöropati, 20’si miyopati ve geri kalan 19’u sağlıklı
59 kişiden kaydedilen
elektromiyogram (EMG) işaretlerinin
128’er Fourier dönüşümü katsayısının
yapay sinir ağının girdisi olduğu,
destek vektör makinesi (DVM) % 87,
çok katmanlı perseptron (ÇKP) ile % 83 (sf. 57) sınıflandırıldığı (??),
iddia edilmekte.

Tezde yapıldığı (??) iddia edilenlere dair tek bahis bu :
verilere dair hiçbir ipucu YOK,
verilerden elde edildiği (??) iddia edilen 128’er Fourier dönüşümü
katsayısına dair hiçbir ipucu YOK,

Fourier dönüşümün katsayılarının (yazılım gerektirmekte)
nasıl hesaplandığına,
yapay sinir ağı modellerinin nasıl gerçeklendiğine
(yazılım gerektirmekte) dair hiçbir ipucu YOK.

Kısaca, tezde hiçbir şey YOK !

ÇELİŞKİ – 1. Sabri Koçer, tezde kullanıldığı (??) iddia edilen
hızlı Fourier dönüşümü (HFD) ile
Fourier serilerinin farklı şeyle olduğunu sanmakta,
Fourier serileri ile yapılamayacak şeylerin, hızlı
Fourier dönüşümü ile yapılabildiğini iddia etmekte :

(sf. 50)
“EMG işaretleri tam olarak periyodik değildir.
Bu nedenle direkt olarak Fourier serileri ile analiz edilemezler.
Deterministik olan bu işaretler farklı algoritmaların kullanımını gerektirir.
Bu için en sık HFD kullanılır.
Noktasal grafiğe çevrilerek görsel işaret spektrumu elde edilir.”

Fourier serileri ile hızlı Fourier dönüşümü arasındaki tek fark, “hızlı” kelimesidir.
Hesaplama sonucunda bulunacak katsayılar aynıdır,
2.sinde hesaplama süresi ilkindekinin 1/16’sı kadardır !

Nihal Fatma Güler’in ve İnan Güler’in,
Sabri Koçer’in elinde 1 tane veri bile olmadığını bilmemesi mümkün değil ;
aksine Sabri Koçer’in elinde 1 tane veri bile olmaksızın bu
“İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAYAN, tamamen UYDURMA”
doktora tezini yazmaya,
Nihal Fatma Güler ve İnan Güler tarafından yönlendirildiği açıktır.

Tez jürisi de özel seçilmiş, içlerinde 1 tek tıpçı yok (ne sinir (nöroloji) ne diğer),
diğer tıpçılar bir yana,
100 mt ötelerindeki Gazi Üniversitesi’nin tıpçıları bile tezden özellikle uzak tutulmuş.

*****

Tezde tıbbi verilere dair bahislerin tamamı :

(sf. 5, paragraf 2)
“Bu çalışmanın amacı, hastalardan elde edilen EMG işaretlerini
teşhis amaçlı sınıflamaktır.
Bu tez çalışmasında EMG işaretlerinin yorumu için
bir YSA mimarisi geliştirilmiştir.
Bu ağın teşhis performansını incelemek amacıyla
myopati (myopathy), nöropati (neuropathy) ve normal deneklere ait
EMG işaretleri kullanılmıştır.

Hastalardan alınan bütün EMG verileri
uzman doktorlar tarafından dikkatli bir şekilde test edilmiştir.
Deneklerin Nöromüsküler hastalıklarına ait teşhis kriterleri
klinikteki doktorlar tarafından belirlenmiştir.
Gerektiği durumlarda kan biyopsisi yapılmıştır.
59 hastadan toplanan verilerin
19’u normal, 20’si myopati ve geri kalan 20’si ise nöropatidir.

…. Bu çalışmada,
kas lifinde aksiyon potansiyelinin gelişmesinden
kasılmanın başlamasına kadar süren süreçte alınan
EMG işaretlerinin tümünü analiz etmek için HFD analiz metodu
kullanılmıştır.
Bu şekilde, rasgele ve durağan olmayan
EMG işaretlerine ait HFD katsayıları kullanılarak ….

Bu çalışma sayesinde,
EMG işaretlerine HFD analiz yöntemleri uygulanarak
elde edilen
katsayıların ve
EMG muayenelerinde rastlanan
tipik kas hastalıklarına ait EMG işaretlerinin
bilgisayar ortamında sınıflanması sağlanacaktır.
EMG işaretlerine HFD spektral analiz yöntemi uygulanarak
elde edilen katsayıların ÇKP ve DVM sınıflama sistemlerinde
performanları incelenmiştir.”

(sf. 50, paragraf 2)
“Bu çalışma, yapay sinir ağlarından yararlanılarak
miyopati ve nöropati nöromuküler hastalıkların sınıflandırılmasını
amaçlamaktadır.
Çalışmada nöropati, myopati ve normal olmak üzere
59 kişiden kaydedilen Elektromiyogram (EMG) işaretleri kullanılmıştır.
Bu kişilerin 20’si nöropati, 20’si miyopati ve geri kalan 19’unun ise sağlıklı olduğu tespit
edilmiştir.

Bununla ilgili olarak
Çizelge 4.1’de hastalıkların yaşa göre dağılımı verilmiştir.
7 yaş altındakiler çocuk, üstündekiler ise yetişkin olarak kabul edilmiştir.

Çizelge 4.1. Yaşa göre hastalık durumları

Myopati  Normal  Nöropati
Çocuk (0.2 – 7 yaş arası)         8                 9             9
Yetişkin (7 – 58 yaş arası)      12               10            11
Tümü                                           20              19            20”

(sf. 53)
“4.2 EMG İşaretlerinin Sinir Ağı Yöntemleri ile Sınıflandırılmasına Ait
Bulgular ve İrdeleme

…. Bu çalışma kapsamında
hastalıklı ve normal bireylerden elde edilmiş olan
EMG verileri üzerinde ÇKP ve DVM metodları kullanılarak
sınıflandırılma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bu teşhislerin daha hızlı ve doğru gerçekleşmesini sağlamak için,
HFD katsayıları, ÇKP ve DVM’ye giriş vektötü olarak kullanılacaktır.
59 kişiden alınan EMG işaretleri
Çizelge 4.1’de verildiği şekilde sınıflandırılmış ve
spektral analiz yöntemiyle
EMG işaretlerinin güç spektrum yoğunluğuna ait
128 adet katsayı elde edilmiştir.
Yapay sinir ağına uygulanan 59 vektörden %50’si eğitim ve
%50’si test kümesi olarak kullanılmıştır.”

(sf. 62)
“5. SONUÇ

Bu çalışmada EMG işaretlerinin yorumu için bir YSA geliştirilmiştir.
Bu ağın teşhis performansını incelemek amacıyla
myopatili, nöropatili ve normal deneklere ait
EMG işaretleri kullanılmıştır.

Hastalardan alınan bütün EMG verileri
Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Bölümünden elde edilmiştir.
Kas ve sinirler uzman doktorlar tarafından dikkatli bir şekilde test edilmiştir.
Deneklerin Nöromüsküler hastalıklarına ait teşhis kriterleri
klinikteki doktorlar tarafından belirlenmiştir.
59 hastadan toplanan verilerin 19’u normal,
20’si myopati ve
geri kalan 20’si ise nöropatidir.”

*****

Gazi Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi var ;
üstelik ülkemizdeki en büyük ve en çok imkana sahip olanlardan 1’i.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile doktora tezinin yazıldığı
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (Teknik Eğitim Fakültesi) arasındaki
mesafe
100 (yüz) metre civarında.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde nöroloji uzmanı doktor çok ;
bunlara gelen hasta sayısı, karşılaştıkları hastalık türleri,
tıbbi cihazları, yaptıkları çalışmalar çok.
Sabri Koçer, “İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAYAN, tamamen UYDURMA”
bir doktora tezi vermek yerine,
tıbbi veriler üzerinde çalışarak bir doktora tezi yazmak isteseydi,
bu imkana fazlasıyla sahipti ;
5 dakikadan az yürüyerek ulaşabileceği
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki uzman doktorlardan
istediği tıbbi verileri alabilirdi,
tıbbi veriler ölçülürken doktorların yanında durabilir, izleyebilir,
nasıl yapıldığını öğrenebilirdi,
tezdeki yöntemlerini ve ulaştığı sonuçları,
uzman doktorlara danışabilir, doğrulatabilirdi.
Nihal Fatma Güler ve İnan Güler, Sabri Koçer’in
“İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAYAN, tamamen UYDURMA”
bir doktora tezi vermek yerine,
tıbbi veriler üzerinde çalışarak bir doktora tezi yazmasını isteselerdi,
onu buna çok kolay yönlendirebilirlerdi.

*****

Kim kimdir ? :

– Nihal Fatma Güler

– İnan Güler

– Çetin Elmas

– Raşit Ahıska

– Hamit Erdem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: