Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — Verisi Olmayan (belirsiz hastalardan belirsiz yerde özel düzenekle yazılımımla kendim ölçtüm dediği Elektroensefalografi (EEG) Beyin verileri) UYDURMA Doktora Tezi : Hamdi Melih Saraoğlu, 1998

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ —
Verisi Olmayan (belirsiz hastalardan belirsiz yerde
özel düzenekle yazılımımla kendim ölçtüm dediği
Elektroensefalografi (EEG) Beyin verileri)
UYDURMA Doktora Tezi : Hamdi Melih Saraoğlu, 1998

 

Hamdi Melih Saraoğlu
“Beyin Sinyallerinin Geriyaymalı Yapay Sinir Ağı ile
Eğitilmesi ve Haritalanması”
1998, 130 sf., doktora tezi,
Sakarya Üniversitesi, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tez danışmanı : Abdullah Ferikoğlu ;
Tez jürisi üyeleri : Halit Pastacı, Mehmet Korürek, Sabih Atay, Osman Çerezci

Göstermediği ve “ölçtüğünü ve var olduklarını belgeleyemediği”
“elektroensefalografi (EEG) (beyin)” verilerini
“belirsiz sayıda hastadan
belirsiz bir yerde
(cihazlara eklenen bir düzenekle ve kendi geliştirdiği yazılımla)
kendim ölçtüm”
der.

Tezdeki HİLELER :
SAHTECİLİK :

– Tezde hiçbir çalışma yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmiş olması

– Tezdeki “EEG (elektroensefalogram) Beyin” verilerinin ve
bunlara bağlı sonuçların
UYDURMA olması :
— beyin hastalıklarının teşhisi konusunda,
tamamen tıbbi veriler üzerine kurgulandığı halde,
bu TIBBİ VERİLERİN HİÇBİRİNE YER VERİLMEMESİ ve
nerede – ne zaman – ne şekilde – ne amaçla –
kimler tarafından – kimlerden ölçüldüğüne yer verilmemesi ve
VERİLERE DAİR HİÇBİR KAYNAK GÖSTERİLMEMESİ

— “EEG (elektroensefalogram) Beyin” verileri,
Hamdi Melih Saraoğlu tarafından
kaydedilmiş gibi anlatılmaktadır ;

Hamdi Melih Saraoğlu tıp doktoru değildir,
Abdullah Ferikoğlu da tıp doktoru değildir !

– “İnsan Gönüllüleri Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler” başlıklı
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’ni (Haziran 1964) açıkça ihlal etmesi

– Tezde “EEG (elektroensefalogram) Beyin” verileri kısmında
kullanıldığı iddia edilen
VAR OLMAYAN veriler
(uzman doktorlar gerekmekte, hastane ortamı gerekmekte) :
— belirtsiz sayıda hasta kişiden elde edilen
EEG (elektroensefalogram) Beyin verileri (beyin doktoru gerekmekte)
— EEG (elektroensefalogram) Beyin işaretlerinin,
Hamdi Melih Saraoğlu tarafından
belirsiz sayıda hastadan
belirsiz bir yerde
(cihazlara eklenen bir düzenekle ve kendi geliştirdiği yazılımla)
kaydedildiği iddia edilse de tezde buna dair hiçbir belge yok ;
üniversitenin, hastanenin, doktorun, ve hastaların yazılı izni gerekmekte !

Abdullah Ferikoğlu’nun,
Hamdi Melih Saraoğlu’nun elinde
1 tane “EEG (elektroensefalogram) Beyin” verisi bile olmadığını
bilmemesi mümkün değil ;
aksine Hamdi Melih Saraoğlu’ın elinde 1 tane veri bile olmaksızın
bu tamamen UYDURMA” doktora tezini yazmaya,
Abdullah Ferikoğlu tarafından yönlendirildiği açıktır.

Tez jürisi de özel seçilmiş,
içlerinde 1 tek tıpçı yok (ne beyin ne diğer)
tezden özellikle uzak tutulmuş.

Ortam uygun olsa da
gerekenlerin olmadığı konularda çalışmış gözükme zorunluluğu yok,
düzgün bir çalışma yapılmak istenseydi,
pek çok uygun konu bulmak mümkündü.
“Mühendislik yöntemleriyle tıbbi teşhis”,
uzun zamandır özellikle belirli bir gurup tarafından
çok kolay UYDURMA tez yazılabileceği düşünülen bir alan.
Bu tez de örneklerden 1’i.

– Tezde yapıldığı iddia edilenler :
— VAR OLMAYAN verilerle bazı işlemler

*****

Kim kimdir ? :

– Abdullah Ferikoğlu :

– Halit Pastacı :

– Mehmet Korürek :

– Sabih Atay :

– Osman Çerezci :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: