Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — TÜBİTAK Elektrik dergisi baş editörünün (2009-2014) Verisi Olmayan (100 kalp hastasından belirsiz zamanda kendim ölçtüm dediği Ultrason Doppler kalp – damar verileri) UYDURMA Doktora Tezi : Sadık Kara, 1994

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ —
TÜBİTAK Elektrik dergisi baş editörünün (2009-2014)
Verisi Olmayan (100 kalp hastasından
belirsiz zamanda kendim ölçtüm dediği
Ultrason Doppler kalp – damar verileri)
UYDURMA Doktora Tezi : Sadık Kara, 1994

 

Sadık Kara,
“Doppler Cihazı ve Autoregresif Spektral Analiz Metoduyla
Mitral ve Triküspit Kapaklardaki Kan Akışının İncelenmesi”,
1994, 40 sf., doktora tezi,
Erciyes Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü
danışman : İnan Güler ;
jüri : Celal Koraşlı, Mustafa Alçı

Göstermediği ve “ölçtüğünü ve var olduklarını belgeleyemediği”
“ultrason doppler kalp – damar” verilerini
“100 hastadan
belirsiz zamanda
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde
kendim ölçtüm”
der.

Tezdeki HİLELER :
SAHTECİLİK :

– Tezde hiçbir çalışma yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmiş olması

– Tezdeki “ultrason doppler kalp – damar” verilerinin ve
bunlara bağlı sonuçların UYDURMA olması :
— kalp – damar hastalıklarının teşhisi konusunda,
tamamen tıbbi veriler üzerine kurgulandığı halde,
bu TIBBİ VERİLERİN HİÇBİRİNE YER VERİLMEMESİ ve
nerede – ne zaman – ne şekilde – ne amaçla –
kimler tarafından – kimlerden ölçüldüğüne yer verilmemesi ve
VERİLERE DAİR HİÇBİR KAYNAK GÖSTERİLMEMESİ

— “ultrason doppler kalp – damar” verileri,
Sadık Kara tarafından kaydedilmiş gibi anlatılmaktadır ;

Sadık Kara tıp doktoru değildir,
İnan Güler de tıp doktoru değildir !

– “İnsan Gönüllüleri Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler” başlıklı
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’ni (Haziran 1964) açıkça ihlal etmesi

– Tezde “ultrason doppler kalp – damar” verileri kısmında
kullanıldığı iddia edilen
VAR OLMAYAN veriler
(uzman doktorlar gerekmekte, hastane ortamı gerekmekte) :
— 100 hastanın kalp içi mitral ve triküspit kapaklarındaki
kan akışına ait Doppler sinyalleri
(kaçının hangi kapağında darlık – tıkanıklık olan hasta
olduğu belirtilmemiş,
bunların hasta olduğuna nasıl karar verildiği belirtilmemiş)

*****

Tezin ana metni 40 sayfadır (sf. 1..40) :

– sf. 1..19 “konu tanıtımı”dır,

– sf. 20..30’da tezde yapıldığı iddia edilenler (??) anlatılmaktadır,
11 sayfalık bu kısımdaki metin sadece 161 satırdır
(= 14 + 13 + 0 + 19 + 27 + 16 + 26 + 25 + 21 + 0 + 0),
3 şekil ve 3 tablo içermektedir ;
ilk 16 satırda kullanıldığı iddia edilen (??)
ultrason cihazı tanılmaktadır,
sonraki 81 satır “konu tanıtımı”dır

– sf. 31..40’ta sonuçlar (??) anlatılmaktadır,
10 sayfalık bu kısımdaki metin sadece 137 satırdır
(= 17 + 27 + 26 + 27 + 26 + 14 + 0 + 0 + 0 + 0),
3 şekil içermektedir ;

– sf. 59..63’te “Kaynaklar”, sf. 41..58’de “Ekler” bulunmaktadır.

Tezde hiçbiri gösterilmeksizin kullanıldığı (??) ve
hiçbir kaynak ve sorumlu uzman doktor ve
diğer hiçbir detay (zaman, yer vd) gösterilmeksizin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden alındığı (??) iddia edilen ve
tez boyunca gerekli uzmanlığa sahip olmadığı halde
Sadık Kara tarafından ölçülmüş gibi anlatılan tıbbi veriler :

– 100 hastanın kalp içi mitral ve triküspit kapaklarındaki
kan akışına ait Doppler sinyalleri
(kaçının hangi kapağında darlık – tıkanıklık olan hasta
olduğu belirtilmemiş,
bunların hasta olduğuna nasıl karar verildiği belirtilmemiş)

Tezde yapıldığı iddia edilenler :

– (sf. 3, paragraf 2) (sf. 11, son paragraf)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Bölümünde mevcut olan
Doppler cihazı kullanılarak
100 hastanın kalp içi mitral ve triküspit kapaklarındaki
kan akışı incelenmiş (??).

Kapaklarda daralma ve yetmezlik olup olmadığının tespiti için,
cihazın ses çıkışından alınan Doppler sinyallerine
bir kişisel bilgisayar ve
yazılım yardımıyla
modern ve klasik spektral analiz metodları uygulanarak,
hastalara ait ayrı ayrı sonogramlar çizdirilmiş (??).

Klinik teşhis açısından bu sonogramların kalitesi,
tıbbi standartlar içinde hekimin doğru ve
kolay teşhis koyabilmesi açısından değerlendirilmiş (??) ve
kullanılan metodların karşılaştırılması yapılarak
en uygun metod tespit edilmiş (??).

Tezde verilere ait olduğu iddia edilen sadece 10 şekil bulunmaktadır :
1’i sağlıklı, 1’i mitral kapak darlığı hastası,
1’i triküspit kapak darlığı hastası olmak üzere
3 kişiye ait olduğu iddia edilmektedir :

– (sf 22) Şekil 4.2.a. Sağlıklı bir kişinin triküspit kapağından alınmış
zaman domeni Doppler ses sinyalleri
Şekil 4.2.b. Triküspit darlığı olan bir hastadan kaydedilen
zaman domeni Doppler ses sinyalleri

– (sf 37) Şekil 5.1. Sağlıklı bir kişiden kaydedilen
mitral kapak Doppler sonogramları
a. HFD metodu
b. AR metodu

– (sf 38) Şekil 5.2. Mitral kapak darlığı olan bir hastadan kaydedilen
Doppler sonogramları
a. HFD metodu
b. AR metodu

– (sf 39) Şekil 5.3. Sağlıklı bir kişiden kaydedilen
triküspit kapak sonogramları
a. HFD metodu
b. AR metodu

– (sf 40) Şekil 5.4. Triküspit kapak darlığı olan bir hastaya ait sonogramlar
a. HFD metodu
b. AR metodu

Sadık Kara, doktora tezinde hiçbir çalışma yapmamıştır,
tezde “yaptım” dediği çalışmanın tamamı UYDURMAdır !

<– o –>

Erciyes Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi var ;
üstelik ülkemizdeki büyük ve çok imkana sahip olanlardan 1’i.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalp uzmanı doktor çok ;
bunlara gelen hasta sayısı,
karşılaştıkları hastalık türleri, tıbbi cihazları, yaptıkları çalışmalar çok.

Sadık Kara,
“İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAYAN, tamamen UYDURMA”
bir doktora tezi vermek yerine,
tıbbi veriler üzerinde çalışarak bir doktora tezi yazmak isteseydi,
bu imkana fazlasıyla sahipti ;
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki uzman doktorlardan
istediği tıbbi verileri alabilirdi,
tıbbi veriler ölçülürken doktorların yanında durabilir, izleyebilir,
nasıl yapıldığını öğrenebilirdi,
tezdeki yöntemlerini ve ulaştığı sonuçları,
uzman doktorlara danışabilir, doğrulatabilirdi.

İnan Güler, Sadık Kara’nın
“İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAYAN, tamamen UYDURMA”
bir doktora tezi vermek yerine,
tıbbi veriler üzerinde çalışarak bir doktora tezi yazmasını isteseydi,
onu buna çok kolay yönlendirebilirdi.

100 sağlıklı kişi bulup ultrasonla damar (kalp) ölçümlerini yapmak bile
oldukça uğraştırıcı, zaman alıcı.

Aynı tipte 100 mitral kapak darlığı hastası ve
triküspit kapak darlığı hastasıyla denk gelip
karşılaşabilmek ise çok çok zaman alıcı.

Bu hastaları bulabilmek, bir araya gelebilmek için de,
ne derecede ne hastası olduklarını anlayabilmek için de
ilgili uzman doktor (kalp-damar) olmak gerekmekte.

Cihaz ile ölçüm yaparken kapakların ve tıkanıklığın yerini belirlemek,
uzman kalp-damar doktorunun yapabileceği bir şey.

Tezde hiçbir kaynak gösterilmeksizin kullanıldığı (??) iddia edilen
tıbbi verilerin (ultrason doppler kalp – damar),
tıp uzmanlığı gerektirmesi (kalp hastalıkları), ve
bir çok resmi izin gerekmesi nedeniyle,
ne Erciyes Tıp Fakültesi’nde ne herhangi bir şehirdeki başka bir tıp fakültesinde,
ne Sadık Kara ne de İnan Güler tarafından ölçülmüş olması mümkün değildir !

– tezde kullanıldığı (??) iddia edildiği halde
1 tek örnek bile gösterilmeyen renkli ultrason görüntüleme verileri
neye benzer ?
Şu makalede (1993) görülebilir
(6 çıktı resmi : göz atardamarı ve boyun atardamarı) :
“Color Doppler imaging of orbital arteries for detection of carotid occlusive disease”,
H. H. Hu, W. Y. Sheng, M. Y. Yen, S. T. Lai and M. M. Teng
Stroke. 1993;24:1196-1203 ; doi: 10.1161/01.STR.24.8.1196
(Stroke is published by the American Heart Association)

* http://stroke.ahajournals.org/content/24/8/1196.full.pdf#page=1&view=FitH

Tezde kullanıldığı (??) iddia edilen verilerin
makaledeki 6 resimdeki gibi
“renkli ultrason cihazının teknik özellikleri,
bulunduğu adres (Erciyes Tıp Kalp gibi),
ölçüm parametreleri, ölçüm tarihi”
gibi verileri tanımlayan bilgileri de içeren
renkli çıktıları olması gerekirdi.

Eğer tezde kullandığını (??) iddia ettiği verilerden
Sadık Kara’nın elinde 1 tane bile olsaydı, teze koyardı.

İnan Güler’in, Sadık Kara’nın elinde
1 tane veri bile olmadığını bilmemesi mümkün değil ;
aksine Sadık Kara’nın elinde 1 tane veri bile olmaksızın
bu “İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAYAN, tamamen UYDURMA”
doktora tezini yazmaya,
İnan Güler tarafından yönlendirildiği açıktır.

İnan Güler’in ve Nihal Fatma Güler’in danışman olduğu tezlerde
tıbbi verilerin bitişiklerindeki
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yerine
325 km uzaktaki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
alındığı iddia edilirken,
İnan Güler’in doktora tezi öğrencisi
Sadık Kara’nın danışman olduğu tezlerde
tıbbi verilerin kaynağı belirtilmemekte ya da bitişiklerindeki
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yerine
570 km uzaktaki Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden alındığı iddia edilmekte (bkz Fatma Latifoğlu tezi).

Tez jürisi de özel seçilmiş,
içlerinde 1 tek tıpçı yok (ne kalp-damar ne diğer),
diğer tıpçılar bir yana,
Erciyes Üniversitesi’nin tıpçıları bile tezden özellikle uzak tutulmuş.

*****

Kim kimdir ? :

– Sadık Kara :

– İnan Güler :

– Celal Koraşlı :

– Mustafa Alçı :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: