Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — Patlayıp Yapanı Havaya Uçuracağından Var Olamayan Patlayıcı Gazlar için Elektronik Burun Doktora Tezi : yine Hileli Doktora Tezleri Fabrikası Trakya Üniversitesi’nden : Nurgül Senyücel, 2013

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ —
Patlayıp Yapanı Havaya Uçuracağından
Var Olamayan
Patlayıcı Gazlar için Elektronik Burun Doktora Tezi :
yine Hileli Doktora Tezleri Fabrikası
Trakya Üniversitesi’nden : Nurgül Senyücel, 2013

 

Nurgül Senyücel,
“Zararı Kokuları Algılayıp İnternet Üzerinden İleten Elektronik
Burun Tasarımı”,
2013, 123 sf., doktora tezi,
Trakya Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Tez danışmanı : Hilmi Kuşçu
Tez jürisi üyeleri : Selim Kara, Koray Rıfat Çiftçi, Doğan Eryener,
Cem Çetinarslan

Tezdeki HİLELER :

SAHTECİLİK :

– Tezde hiçbir çalışma yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmiş olması

– Tezin yapılabilmesinin
gaz sensörlerinin limitleri ve
ve gazların PATLAMA riski nedeniyle
İMKANSIZ olması ! :
bu nedenle tezdeki “patlayıcı gaz” verilerinin ve bunlara bağlı sonuçların
UYDURMA olması ! :

– gaz sensörlerinin limitleri nedeniyle
İMKANSIZ olmasına rağmen ve
gazların PATLAMA riski nedeniyle de
İMKANSIZ olmasına rağmen,
6 patlayıcı gazın ‘patlama yoğunluğu alt sınırı’nı geçtiğini
belirlediğini (??) iddia etmesi,

– İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAMASI

– tamamen UYDURMA olması

– Makina Mühendisliği konularında hiçbir şey içermemesi
(Makina Mühendisliği bölümünde önerilmemesi ve onaylanmaması gerekmesi),
— Elektronik – Bilgisayar – Kimya mühendislikleri konusunda,

– ne idüğü belirsiz “işçi bellek” ABUK lafının defalarca tekrarlanması

– kontrol devresinin belleğinde 10 bit olarak saklanan verileri,
kontrol devresinin RS232 seri port çıkışından okuyan
bilgisayar kodu yazdığını ABUKLAMASI,

*****

Tezin yapılabilmesinin
gaz sensörlerinin limitleri ve
ve gazların PATLAMA riski nedeniyle
İMKANSIZ olması ! :

–> Tezde MQ-4 gaz sensörüyle aynı zamanda
“METAN (CH4) – DOĞALGAZ” yoğunluğunun
alt patlama sınırında (% 5) veya üzerinde
olduğunun belirlendiği iddia edilse de :
bu İMKANSIZDIR (!) : çünkü
MQ-4 gaz sensörünün teknik özellik dökümanında
en çok “% 1” “Metan” konsantrasyonuna hassas (duyarlı) olduğu
açıkça yazmaktadır
(sf. 1, “C. Sensitivity characteristic” – Ramark 2)

–> “Detecting concentration scope: 200-10000 ppm CH4 , natural gas”,
(üstelik tezde de EK-A’da
“Konsantrasyon algılama kapsamı”
çevirisiyle açıkça yazmaktadır :
atış serbest sallarken
Nurgül Senyücel’in bunun ne olduğunu anlamadığı çok açıktır !)
“% 1” “Metan” konsantrasyonu aşıldığından,
gaz sensörü hatalı sonuç vermekle kalmayacak,
kalıcı olarak bozulacak, kullanılamaz hale gelecektir.

–> Tezde MQ-6 gaz sensörüyle aynı zamanda
“LPG” yoğunluğunun alt patlama sınırında
(% 1.86 (n-bütan) .. 2.1 (propan))
veya üzerinde olduğunun
belirlendiği iddia edilse de :
bu İMKANSIZDIR (!) : çünkü
MQ-6 gaz sensörünün teknik özellik dökümanında
en çok “% 1” “LPG” konsantrasyonuna hassas (duyarlı) olduğu
açıkça yazmaktadır
(sf. 1, “C. Sensitivity characteristic” – Remarks)

–> “Detecting concentration scope: 200-10000 ppm LPG , iso-butane,
propane, LNG”,
(üstelik tezde de EK-B’de
“Konsantrasyon algılama kapsamı”
çevirisiyle açıkça yazmaktadır :
atış serbest sallarken
Nurgül Senyücel’in bunun ne olduğunu anlamadığı çok açıktır !)
“% 1” “LPG” konsantrasyonu aşıldığından,
gaz sensörü hatalı sonuç vermekle kalmayacak,
kalıcı olarak bozulacak, kullanılamaz hale gelecektir.

–> Tezde MQ-3 gaz sensörüyle aynı zamanda
“Alkol” yoğunluğunun alt patlama sınırında
(2 (isopropil alkol) .. 3.3 (etil alkol) .. 6.7 (metil alkol))
veya üzerinde olduğunun
belirlendiği iddia edilse de :
bu İMKANSIZDIR (!) : çünkü
MQ-3 gaz sensörünün teknik özellik dökümanında
en çok “% 1” “Alkol” konsantrasyonuna hassas (duyarlı) olduğu
açıkça yazmaktadır
(sf. 1, “C. Sensitivity characteristic” – Remarks)

–> “Detecting concentration scope: 0.05mg/L—10mg/L Alcohol”,
(üstelik tezde de EK-C’de
“Konsantrasyon algılama aralığı”
çevirisiyle açıkça yazmaktadır :
atış serbest sallarken
Nurgül Senyücel’in bunun ne olduğunu anlamadığı çok açıktır !)
“% 1” “Alkol” konsantrasyonu aşıldığından,
gaz sensörü hatalı sonuç vermekle kalmayacak,
kalıcı olarak bozulacak, kullanılamaz hale gelecektir.

–> Tezde MQ-7 gaz sensörüyle aynı zamanda
“Karbonmonoksit” yoğunluğunun
alt patlama sınırında (% 12) veya üzerinde olduğunun
belirlendiği iddia edilse de :
bu İMKANSIZDIR (!) : çünkü
MQ-7 gaz sensörünün teknik özellik dökümanında
en çok “% 0.2” “Karbonmonoksit” konsantrasyonuna hassas (duyarlı) olduğu
açıkça yazmaktadır
(sf. 1, “C. Sensitivity characteristic”)

–> “Detecting range: 20ppm-2000ppm carbon monoxide”,
(üstelik tezde de EK-D’de
“Algılama Oranı” çevirisiyle açıkça yazmaktadır:
atış serbest sallarken
Nurgül Senyücel’in bunun ne olduğunu anlamadığı çok açıktır !)
“% 0.2” “Karbonmonoksit” konsantrasyonu aşıldığından,
gaz sensörü hatalı sonuç vermekle kalmayacak,
kalıcı olarak bozulacak, kullanılamaz hale gelecektir.

–> Tezde MQ-8 gaz sensörüyle aynı zamanda
“Hidrojen” yoğunluğunun alt patlama sınırında (% 4) veya
üzerinde olduğunun
belirlendiği iddia edilse de :
bu İMKANSIZDIR (!) : çünkü
MQ-8 gaz sensörünün teknik özellik dökümanında
en çok “% 1” “Hidrojen” konsantrasyonuna hassas (duyarlı) olduğu
açıkça yazmaktadır
(sf. 1, “C. Sensitivity characteristic” – Remark 2)
“Detecting concentration scope: 100-10000 ppm Hydrogen (H2)”,
(üstelik tezde de EK-E’de “Algılama Oranı”
çevirisiyle açıkça yazmaktadır:
atış serbest sallarken
Nurgül Senyücel’in bunun ne olduğunu anlamadığı çok açıktır !)
“% 1” “Hidrojen” konsantrasyonu aşıldığından,
gaz sensörü hatalı sonuç vermekle kalmayacak,
kalıcı olarak bozulacak, kullanılamaz hale gelecektir.

–> Tezde MQ-135 gaz sensörüyle aynı zamanda
“Amonyak (NH3)” yoğunluğunun alt patlama sınırında (% 15) veya
üzerinde olduğunun
belirlendiği iddia edilse de :
bu İMKANSIZDIR (!) : çünkü
MQ-135 gaz sensörünün teknik özellik dökümanında
en çok “% 0.03” “Amonyak (NH3)” konsantrasyonuna hassas (duyarlı) olduğu
açıkça yazmaktadır
(sf. 1, “C. Sensitivity characteristic” – Ramark 2)
“ Detecting concentration scope:
–> 10ppm-300ppm NH3
10ppm-1000ppm Benzene
10ppm-300ppm Alcohol ”,
(üstelik tezde de EK-F’de
“10-300 ppm NH3”,
şeklinde açıkça yazmaktadır :
atış serbest sallarken
Nurgül Senyücel’in bunun ne olduğunu anlamadığı çok açıktır !)
“% 0.03” “Amonyak (NH3)” konsantrasyonu aşıldığından,
gaz sensörü hatalı sonuç vermekle kalmayacak,
kalıcı olarak bozulacak, kullanılamaz hale gelecektir.

Tezin yapılabilmesi gazların PATLAMA riski nedeniyle İMKANSIZdır ! :
Sensörlerin çalışabilmesi için ısınması gerekmektedir,
ısınan sensörler ve sensör devresi
“patlama yoğunluğu alt sınırı”na ulaşan ve aşan gazları PATLATABİLİR !
Bu patlama, sensör devresini kalıcı olarak bozmakla,
kullanılamaz hale getirmekle kalmayacak,
çevreye de zarar verebilecektir, yaralanmalara neden olabilecektir.

Patlayıcı gazların yoğunluklarını algılamaya yönelik yapılan çalışmalarda
ve piyasadaki ticari ürünlerde
“patlama”, “zehirlenme” gibi riskler nedeniyle
“alt patlama sınırı”nın % 100’ü DEĞİL (!),
en çok % 10 .. 20’si eşik değer olarak kullanılmaktadır !
Ve “patlama” – “sensörlerin gazı patlatabilmesi” riski nedeniyle
özel sensörler kullanılmaktadır !

Nurgül Senyücel,
“ piyasadaki ticari ürünlerin yapmadığı bir şey yaptığı,
patlayıcı gazların yoğunluğunu sıkıştırarak ölçtüğünü ve
süreyi nasıl ölçtüğünden bahsetmese de bu sayede
sensörlerin tepki-yanıt süresinin daha hızlı olduğunu ”
iddia etmektedir.
Ayrıca
“ piyasadaki ticari ürünlerin yapmadığı bir şey yaptığı,
patlayıcı gazları birbirinden ayırt edebildiğini ”
iddia etmektedir.
Bu ABUK iddiaları,
patentlik buluş yaptığını iddia etmesi anlamına gelse de :
piyasadaki ticari ürünlerin,
yoğunluğunu ölçerken gazları sıkıştırmamasının nedeni,
sıkıştırınca gaz yoğunluğunun artması,
bu yüzden ölçüm sonuçlarının yanlış
(yüksek, hatta çok yüksek) çıkacak olması, ve
daha da önemlisi
ortamda ‘patlama yoğunluğu altı sınırı’na ulaşmamış olan gazın bile
sıkıştırılırsa PATLAMA riski olmasıdır.

(sf. 23)
“ BÖLÜM 5
ELEKTRONİK BURUN DONANIM SİSTEMİ TASARIMI GELİŞTİRME AŞAMALARI
….
5.1. Yeni Donanım Tasarımının Çalışma Prensibi Ve Avantajı

Dış ortamdaki hava karışımı havayı emme pompası ile çekilerek
hava sıkıştırma bölmesi içinde sıkıştırılmaktadır.
Hava sıkıştırma bölmesinde daha fazla miktarda
yoğunlaştırılmış hava karışımını analiz etme imkânı sağlanmıştır.
Halen piyasada olan ve yanıcı/patlayıcı gaz analizi yapan
metal oksit sensörlü algılama cihazları
yanıcı ve patlayıcı gazları yoğunlaştırarak ölçmemektedir.
Eğer birden fazla yanıcı ve patlayıcı gaz varsa
yalnızca yoğunluk miktarı gösterilmektedir.
Hangi gazın daha fazla yoğun olduğu hakkında bilgi vermemektedir.
Bu tasarımımızda zararlı gaz hassasiyet sıralaması yaparak
hangi gazın daha yoğun olduğu gösterilmekte ve
yoğunluğa göre sıralama yapılabilmektedir. ”

(sf. 122)
“ BÖLÜM 12
SONUÇ

Bu tez çalışmasında düşük maliyetli Şekil 5.1’de görülen ve
Kontrol Ünitesi, Hava Emme Ünitesi, Hava Tahliye Ünitesi ile
Algılama Ünitesi olmak üzere 4 bölümden oluşan
Elektronik Burun Prototipi geliştirildi.
Şekil 5.1’de görülen prototipin
diğer elektronik burunlara göre farkı
algılama ünitesinde daha fazla hava sıkıştırarak,
yoğun hava karışımı ortamında analiz etmesidir.
Bu prototipteki hava emme ünitesi tarafından emilen
dış ortam havası algılama ünitesi içindeki supaplar yardımı ile
hava sıkıştırılarak daha yoğun halde tutulmakta ve
bu sayede sensörlerin tepki-yanıt süresi daha hızlı olmaktadır.
Bununla beraber elektronik burun daha hızlı
zararlı gaz LEL değerlerini kontrol edebilmektedir. ”

–> Nurgül Senyücel,
UYDURMA doktora tezi yazmak yerine,
bu iddialarını denemeye kalkışmış olsaydı,
PATLATTIĞI deney düzeneğiyle birlikte belki kendisi de havaya uçacaktı.

–> Hilmi Kuşçu’nun,
Nurgül Senyücel’in doktora tezinde hiçbir çalışma yapmadığını
bilmemesi mümkün değil ;
aksine Nurgül Senyücel’in hiçbir çalışma yapmaksızın bu
“İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAYAN, tamamen UYDURMA” doktora tezini yazmasına
Hilmi Kuşçu tarafından göz yumulduğu çok açıktır.

*****

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: