Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — “[Yaptım] dedİğİ çalışma ve [elde ettİm] dedİğİ sonuçlar”ın tamamı İNTİHAL Doktora Tezİ : Bekİr Karlık, 1993

Bekir Karlık
Bekir Karlık
Halit Pastacı
Halit Pastacı

[ÇALINTI doktora tezi]
(link –> pdf : ÇALINTILAR işaretlenmiş (yuvarlak içine alınmış “1..19” şeklinde) hali) :
——————
Bekir Karlık,
“Çok Fonksiyonlu Protezler İçin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Miyoelektrik Kontrol”,
doktora tezi, Türkçe, Aralık 1993, 67 sf.,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği,
Tez danışmanı : Halit Pastacı
Tez jürisi üyeleri : Mehmet Korürek, Ertuğrul Yazgan
doktora öğrenimi süresi (başlama –> diploma) : 2 yıl

YÖK Tez Arşivi :
basılı kopya : akibeti meçhul , cildi parçalanmış
pdf : sansürlü , erişim yasak

Yıldız Teknik Üniversitesi
basılı kopya : erişilebilirliği meçhul
pdf : sansürlü , erişim yasak

Mehmet Korürek
Mehmet Korürek
Ertuğrul Yazgan
Ertuğrul Yazgan

[ÇALINAN yüksek lisans tezi]
(link –> pdf : ÇALINANLAR işaretlenmiş (yuvarlak içine alınmış “1..19” şeklinde) hali) :
——————————————————
Özcan Kuyucu,
Elektromiyografik İşaretlerin Değerlendirilmesi,
yüksek lisans tezi, Türkçe, Haziran 1989,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği,
danışman : Mehmet Korürek,
jüri : Erdal Panayırcı, Ertuğrul Yazgan

YÖK Tez Arşivi :
basılı kopya : akibeti meçhul , cildi parçalanmış
pdf : sansürlü , erişim yasak

İstanbul Teknik Üniversitesi
basılı kopya : erişilebilirliği meçhul
pdf : sansürlü , erişim yasak

YÖK’e bildirildiği tarih : Şubat 2013
Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bildirildiği tarih : Şubat 2013
Basında duyurulduğu tarih : Eylül 2012
İnternette duyurulduğu tarih : Eylül 2012

Bekir Karlık (1964, Karaman, Konya), Halit Pastacı (1948, Üsküp, Makedonya),
Mehmet Korürek (1952, Ankara), Ertuğrul Yazgan (1936, Söğüt, Bilecik)

Bekir Karlık :
lise : ? , İzmir
lisans : 1988, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği
yüksek lisans : 1991, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği

Halit Pastacı :
lise : ? , ?
lisans : 1968, Elektrik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
MSc : 1972, Elektrik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
PhD : 1980, Elektrik Mühendisliği, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi

Mehmet Korürek :
lise : 1969 , İstanbul’da Pertevniyal Lisesi
lisans : 1973, Elektronik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
MSc : 1975, Elektronik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
PhD : 1986, Elektronik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ertuğrul Yazgan :
lise : ? , ?
lisans : 1959, Elektronik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
MSc : —
PhD : 1966, Elektronik Mühendisliği, Glasgow University UK

ÇALINTI İstatistikleri :
—————————–

[ÇALINTI tez]‘in ana metni 48 sayfa, “Sonuç” kısmı ile birlikte 53 sayfa :
Sayfa 2..5 arasında, 7..10 arasında, 14..20 arasında, 41..45 arasında,
toplam 20 sayfada (sayfaların % 41’den fazlasında) ÇALINTI var.
48 sayfadaki metinlerin % 23’ü ÇALINTI,
toplamda (resim – şekil – tablolarla birlikte) ise % 26’sı ÇALINTI.
ÇALINTIların tümü Özcan Kuyucu’nun yüksek lisans tezindendir (1989, İTÜ
Elektronik Mühendisliği, Danışman : Mehmet Korürek).

[ÇALINTI tez]in 5. ve son bölümünün başlığı
[Çok Fonksiyonlu Protezler İçin YSA Kullanarak Miyoelektrik Kontrol],
[ÇALINTI tez]in başlığı
[Çok Fonksiyonlu Protezler İçin Yapay Sinir Ağları Kullanarak Miyoelektrik
Kontrol]
ile aynı.
“5.1 Sistem Kontrol Dizaynı”
başlıklı alt bölümde (sf. 41..46) [ÇALINTI tez]de yapılanlar (??) anlatılmaktadır,
6 sayfadan 5’inde (sayfaların % 83’ten fazlasında) ÇALINTI var.
Yani, Bekir Karlık, doktora tezinde hiçbir çalışma yapmamıştır,
sadece ÇALMIŞTIR, tezde “yaptım” dediği çalışmanın tamamı ÇALINTIdır (!) :

sf. 41 : 13 satırdan 4’ü (metnin % 31’i) ÇALINTIdır
(“Şekil 5.1 Sistem kontrol dizaynı” başlıklı şekille birlikte sayfanın % 18’i),
sf. 42..44 : % 100 ÇALINTIdır,
sf. 45 : % 50 ÇALINTIdır,
sf. 46’da metin yok, sadece 1 şekil var (Şekil 5.2. İşaret gücü akış diyagramı).
Toplamda metnin % 51’i ÇALINTIdır, sayfaların % 61’i ÇALINTIdır :
ÇALINTI metnin tamamında (sf. 41-42) [ÇALINTI tez]in nasıl yapıldığı
anlatılmaktadır.
[ÇALINTI tez]de “yaptım” dediği çalışma sonucunda “elde ettim” dediği sonuçların
tamamı (sf. 42-45) ÇALINTIdır :
“Tablo 5.1. Dinlenme AR Katsayıları”,
“Tablo 5.2. Bilek Döndürme AR Katsayıları”,
“Tablo 5.3. Kavrama AR Katsayıları”,
“Tablo 5.4. Bilek Bükme AR Katsayıları”,
“Tablo 5.5. Dirsek Açma AR Katsayıları”,
“Tablo 5.6. Dirsek Kapama AR Katsayıları”
başlıklı tamamen ÇALINTI 6 tablonun (sf. 42..45)
herbirinde a1, a2, a3, a4 başlıklı 4 sütun x 12 satırda
11 haneli (1 hane tam sayı kısmı, 10 hane ondalık kısmı olmak
üzere)
48’er (toplamda 48 x 6 = 288) ondalıklı sayı
(sayıların sonundaki “E-01 .. E-03”, “üstel gösterim”dir,
sayının 10 üzeri “-1 .. -3” ile çarpılacağı anlamına gelir)
vardır.

Metnin geri kalan % 49’u (sf. 41 ve 45) ve 2 şekil (sf. 41 ve 46) metni şişirmek
için eklenmiştir.

[ÇALINTI tez]in 1..4 bölümleri (sf. 1..40) ise, konu tanıtımıdır :
toplam 15 sayfada (sayfaların % 37.5’inde) ÇALINTI var.
40 sayfadaki metinlerin % 25’i ÇALINTI,
toplamda (resim – şekil – tablolarla birlikte) ise % 22’si ÇALINTI.

[ÇALINAN tez]in danışmanı Mehmet Korürek, aynı zamanda [ÇALINTI tez]de jüri üyesidir ;
ÇALINTIya yardımcı olduğu, ÇALINTIyı yönlendirdiği apaçıktır.

[ÇALINAN tez]de jüri üyesi olan Ertuğrul Yazgan, aynı zamanda [ÇALINTI tez]de de jüri üyesidir ;
ÇALINTIda sorumluluğunun – ihmalinin olduğu apaçıktır.
ÇALINTI kısım ve ÇALINAN kısım yanyana örnekler (jpg x 3) :
– “yaptım” dediği çalışma :
* http://subjektif.org/wp-content/gallery/tezler/karlik_01.png
* http://subjektif.org/wp-content/gallery/tezler/karlik_02.png
– “elde ettim” dediği sonuçlar :
“Tablo 5.2. Bilek Döndürme AR Katsayıları” ve
“Tablo 5.6. Dirsek Kapama AR Katsayıları”
* http://subjektif.org/wp-content/gallery/tezler/karlik_03.png

KANIT – 1 : [ÇALINTI doktora tezi] ve [ÇALINAN yüksek lisans tezi]nin, sırasıyla ÇALINTI ve ÇALINAN kısımlar işaretlenmiş (yuvarlak içine alınmış “1..19” şeklinde) halleri :
[ÇALINAN yüksek lisans tezi]nden ÇALINAN
[ÇALINTI doktora tezi]ndeki ÇALINTI kısımlar :

KANIT – 1.A (ÇALINTI metin ve ÇALINAN metin yanyana) : KANIT – 1’in sadece metin kısmı
(kopyala-yapıştır ile ÇALINAN metinlerin bazı kısımlarında “yazım hatası, bazı kelimelere
takı eklenmesi, ‘ile’ bağlacının birleşik veya ayrı yazılması, bazı kelimelerin eş veya benzer
anlamlı kelimelerle değiştirilmesi veya cümle içindeki yerinin değiştirilmesi, kelime
eklenmesi – eksiltilmesi, matematiksel ifadelerde aynı parametre için farklı harf
kullanılması” gibi nedenlerle ÇALINAN metinlerden bazı çok küçük farklar içermektedir)

KANIT – 1.B (ÇALINTI metin ve ÇALINAN metin yanyana) : KANIT – 1’in sadece “tez çalışması olarak yaptım” dediği çalışmanın ve “yaptım” dediği çalışma sonucunda “elde ettim” dediği sonuçların anlatıldığı
kısım ([ÇALINTI tez : sf. 41..46]) ve bunların çalındığı kaynak ([ÇALINAN tez : sf. 29..32])

KANIT – 1.C (ÇALINTI metin ve ÇALINAN metin yanyana) : KANIT – 1’in sadece “tez çalışması olarak yaptım” dediği çalışmanın dediği çalışma sonucunda “elde ettim” dediği sonuçları “yapay sinir ağına girdim” dediği “ek”teki kodların olduğu kısım ([ÇALINTI tez : sf. 59..61]) ve bunların çalındığı kaynak ([ÇALINAN tez : sf. 29..32])

Basında :
————-
– Türkiye’den Tez Manzaraları : Öğrenciler ve Danışmanlar
Dr A. Murat Eren
Cumhuriyet gazetesi , Bilim Teknoloji eki , 21 Eylul 2012 , cuma , kapak konusu
kapak : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25104#git
sf. 10 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25105#git
sf. 11 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25106#git
– Türkiye’de Yayımlanmış Tezlere Ulaşmak Zor
Dr A. Murat Eren
Cumhuriyet gazetesi , Bilim Teknoloji eki , 21 Eylul 2012 , cuma , kapak konusu
sf. 12 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25107#git
sf. 13 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-21/25108#git

– Türkiye’den Tez Manzaraları : Öğrenciler ve Danışmanlar – 2
Dr A. Murat Eren
Cumhuriyet gazetesi , Bilim Teknoloji eki , 28 Eylul 2012 , cuma
sf. 10 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-28/25285#git
sf. 11 : http://basin-arsiv.metu.edu.tr/2012-09-28/25286#git

İnternette :
————–
– Türkiye Akademisinin Arka Sokaklarından Tez Manzaraları,
Dr A. Murat Eren
* http://subjektif.org/2012/09/turkiye-akademisinin-arka-sokaklari/

– 240 yıllık İTÜ’nin “KLONLATILAN” tezleri
Dr. Tansu Küçüköncü , 7 Temmuz 2014
* http://plagiarism-turkish.blogspot.com.tr/2014/07/dr-tansu-kucukoncu-240-yllk-itunin.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: